Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde

Wat is Orthomoleculaire geneeskunde?

Een impressie via een kortdurend filmpje:

Wat is orthomoleculaire geneeskunde

 

Wat is orthomoleculaire geneeskunde volgens kPNI?

(lees ook onder publicaties het artikel van Natura Foundation)

Misschien is Orthomoleculaire geneeskunde volgens "klinische Psycho Neuro Immumologie", afgekort kPNI, wel de meest complete en integrale geneeswijze binnen de huidige geneeskundige disciplines en waarom dan wel? Orthomoleculaire geneeskunde volgens KPNI is de wetenschap die alle facetten van het menselijk funktioneren, zowel fysiologisch als psychologisch met elkaar verbindt, vanuit de gedachte dat de mens als één geheel funktioneert. Wanneer er binnen 1 aspect van het menselijk funktioneren een verstoring optreedt, gaat het ergens anders ook mis. Er ontstaan symptomen, maar die symptomen zijn niet de klacht, niet de oorzaak. Binnen de orthomoleculaire kPNI wordt gezocht naar de oorzaak van de symptomen en dan kun je tot heel verrassende inzichten komen. Moeheid is bijvoorbeeld een symptoom, maar de oorzaak kan heel verschillend zijn. Waar dan te zoeken? Vaak kom je dan onderweg nog allerlei, in eerste instantie niet opgemerkte symptomen tegen.

orthomoleculaire geneeskunde

Zoek de oorzaak door ziekte symptomen

In een uitgebreide anamnese wordt langs allerlei werkingsmechanismen, die uiteindelijk tot de ziekte, de gezondheidsklacht, kwaal, hebben geleid, de weg terug gezocht naar de oorzaak, naar het ontstaan van de uiteindelijke ziekte. Het doel is dan de oorzaak van de uiteindelijke ziekte / gezondheidsklacht orthomoleculair te gaan behandelen. Dit gebeurt door adviezen ten aanzien van voeding, beweging en supplementen gebaseerd op vitaminen, mineralen aminozuren etc, waaruit door het lichaam zelf de juiste stoffen geproduceerd worden. Dit zijn noodzakelijke stoffen voor het lichaam, door middel waarvan de processen in de lichaamscellen geoptimaliseerd kunnen worden. Het lichaam is nu in staat om zichzelf te regenereren. Hierdoor kan weer gezondheid ontstaan.

Immuun systeem en stress

Ziekte is vaak  een tekort aan de juiste grondstoffen die het lichaam nodig heeft om de fysiologische processen te kunnen uitvoeren. In de fysiologische processen zijn alle processen binnen een lichaam, dus ook binnen de psyche, begrepen.Een mens heeft 7 zintuigen: oren, ogen, neus, smaak, sensoriek, immuunsysteem en een systeem dat alle gevaar van buitenaf registreert. Alle zintuigen hebben hun eigen funktie en zijn van even groot belang in het grote geheel. Dat betekent dat wanneer er gevaar van buitenaf wordt geregistreerd in welke vorm dan ook, het immuunsysteem wordt geactiveerd. Dit gevaar kan bestaan uit verkeerde voeding, waarop het speeksel dan al reageert door niet zoals zou moeten helder speeksel te produceren, maar kleverig speeksel. Ook in een gevaarlijke, stressvolle situatie bemerk je dat je bijvoorbeeld een droge mond krijgt. Het lichaam reageert direct hierop.

orthomoleculaire geneeskunde gezonde voedingTegelijkertijd worden in de hersenen signalen afgegeven naar de diverse organen, waarop verschillende stoffen worden geproduceerd om de mens de juiste reactie te kunnen laten uitvoeren, bijvoorbeeld hard weglopen. Wanneer het gevaar van buitenaf is geweken zullen bepaalde hersenkernen weer stoffen gaan produceren die de stress reactie weer tot rust brengt: het evenwicht wordt weer hersteld, er komt weer rust in de stress-assen. Normaal gesproken zijn dit kortdurende stress reacties, het lichaam kan hiermee omgaan en hiermee wordt dan ook geen schade aangericht.
De Orthomoleculaire geneeskunde richts zich op alle boven genoemde aspecten. 

Stress leidt tot klachten en ziekte

Anders is het wanneer een stressreactie aanhoudt, het nivo van spanning blijft om wat voor reden dan ook. Het lichaam komt in een zogenaamde wind-up reactie terecht. De stress-assen worden niet meer uitgezet. De hersenen en het lichaam moeten op hoog nivo stoffen produceren, die normaal gesproken op een laag nivo geproduceerd worden en dit vraagt enorm veel energie van de diverse organen. We hebben 100% energie tot onze beschikking en de diverse organen, bij normaal funktioneren, verbruiken allemaal hun eigen deel hiervan. Maar wanneer al deze stoffen op hoog nivo geproduceerd moeten worden en dat langdurig aanhoudt is het begrijpelijk dat de hoeveelheid energie uitput. De extra energie die dit kost moet ergens vandaan komen. Deze energie wordt dan weggehaald bij de organen die dat het beste kunnen missen zonder de vitale levensfunkties aan te tasten. Onvruchtbaarheid kan hier bijvoorbeeld het resultaat zijn. Wanneer hersenen gevaar registreren is reproduktie niet gewenst. De hersenen zelf zijn uiteindelijk het belangrijkst, zij sturen alle processen aan en zullen er alles aan doen om hun energie veilig te stellen.

Het immuun systeem treedt in werking

Doordat systemen van lieverlee uitputten, de voorraad aan grondstoffen die overal in het lichaam opgeslagen wordt, o.a. in de wand van de aderen putten uit, maar het produktieproces laat net als kolen in een kachel wel slakken en verbrandingsstoffen achter. Deze zetten zich weer af in de organen en op de plaatsen waar de grondstoffen geroofd worden,, bijv. als cholesterol omdat anders de aderwand te dun wordt, dus ter bescherming. Maar ook het immuunsysteem wordt geactiveerd en gaat ook allerlei stoffen produceren. Een immuunsysteem in rust gebruikt ongeveer 3% aan energie, maar wanneer het geactiveerd wordt kan het wel 30% van de energie gebruiken. Dit moet ergens vandaan komen!

gezonde voeding laag cholesterolWanneer mensen door blijven gaan met hun huidige levensstijl gaat dat ten aanzien van de energie problemen opleveren. Ter bescherming van het lichaam zelf, om energie te sparen, gaat het lichaam ziektegedrag vertonen: moe, lusteloos, terugtrekken van het sociale leven (minder kans op extra besmetting, met nog meer risico's) en wanneer er dan niet naar deze signalen van het lichaam geluisterd wordt: depressie, die dan de funktie heeft om de mens tegen zichzelf te beschermen.

Hoge bloeddruk en Cholesterol oorzaken

Het lichaam is maar aan het schreeuwen om één ding en dat is rust in de stress-assen!! Naarmate de symptomen langer genegeerd worden ontstaan er meer klachten, die steeds verdergaan van cholesterolverhoging tot hoge bloeddruk, tot beschadigingen in de aderen, waardoor weer ontstekingen hierin en uiteindelijk bij steeds grotere ontstekingen openbarsten hiervan, waardoor de placque losschiet en het hart- of herseninfarct is daar. Maar alle andere organen en systemen staan onder een voortdurende hoge prestatiedruk, waardoor er ook daar beschadigingen op gaan treden. Zo zijn er diverse patronen, met diverse oorzaken die tot ziekte leiden. Het gaat er dus om de oorzaak van het symptoom aan te pakken en niet om alleen maar het symptoom te bestrijden, waarbij de oorzaak genegeerd wordt.

Bijwerking van medicatie

Van de ene medicatie komt weer de volgende en het lichaam raakt steeds verder vervuild. De opeenstapeling van medicijn bijwerkingen heeft tot gevolg dat de lever de ontgifting op een gegeven moment niet meer aankan en men komt steeds verder van huis. Als je alleen al naar een "simpel" paracetamolletje kijkt, waar door veel mensen toch erg snel naar gegrepen wordt en waarvan gedacht wordt dat het "geen kwaad" kan: wanneer er dierproeven in een laboratorium verricht worden om bepaalde zaken uit te testen en het is hiervoor noodzakelijk dat er een pancreatitis (alvleesklierontsteking) bestaat, dan geeft men een rat 1 paracetamol van 500 mg en een paar uur later heeft hij een pancreatitis! Klaar voor de proef! Ook iets om te weten in dit verband: er zijn proeven gedaan met fastfood, gedurende 1 week ratten hiermee gevoerd, een week hierna een hepatosteatose: een vervette, gedegenereerde lever.

orthomoleculair gezonde voeding

Orthomoleculair is gezonde voeding als medicijn

Hypocrates zei het al: Laat voeding uw medicijn zijn en het medicijn uw voeding! Als je dan in de supermarkt loopt en kijkt wat er in de schappen te koop is, dan is dat wel eten, maar nog niet de juiste voeding voor het lichaam. Je hoeft dan alleen maar op de verpakking te kijken en je af te vragen of alle namen en nrs die erop vermeld staan je lichaam wel goed doen, afgezien van de weg die het betreffende product tijdens het productieproces heeft afgelegd.
Als gezonde voeding voor het lichaam noem ik voeding volgens de PALEO/ OER-principes : voeding die mensen van oudsher altijd gegeten hebben en waar het lichaam mee om kan gaan. Dan gaat het om : vlees, vis, eieren, noten, zaden, groenten en fruit.

Relatie lichaamsbeweging, ziekte en klachten 

Daarnaast is de mens niet gemaakt om een groot deel van de dag te zitten. Vroeger waren mensen het grootste deel van hun beschikbare tijd bezig met het zoeken en bereiden van hun voeding, dat vroeg om beweging! Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer mensen meer dan 35 uur per week zitten, slapen tijdens de nacht niet meegerekend, dat ze dan in principe op weg zijn naar ziekte. Een mens heeft beweging nodig. Geen topsport, maar normale beweging zoals flink doorstappen, waarbij nog normaal gesproken of gezongen kan worden, iedere dag. En dan ook nog met een lege maag. Alleen al door het lopen en dan vanaf ongeveer 35 minuten in eenzelfde ritme doorstappen wordt in de hersenen een bepaalde stof aangemaakt: brain derived neurotrophic factor (BDNF), die regenererend werkt op hersen nivo, waardoor mensen zich psychisch al veel beter gaan voelen!

orthomoleculaire therapie gezonde voedingOrthomeluculaire geneeskunde volgens kPNI

Orthomoleculaire geneeskunde volgens klinische psycho-, neuro-, immunologie (kPNI) beziet de mens als één geheel en de behandeling van de klachten zal dan ook hierop gebaseerd zijn. Voeding, beweging en tekorten van noodzakelijke stoffen aanvullen. Verder worden genetica en epigenetische factoren in ogenschouw genomen. Ook hierin kunnen bepaalde processen gestuurd worden door middel van de juiste supplementen en voeding. Wanneer men hiermee zelf aan de slag gaat zonder kennis van zaken kunnen juist tegenovergestelde processen in gang gezet worden, die niet wenselijk zijn.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans