Privacy wetgeving

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 november 2019

Contactgegevens

ORTHOMEDIQUE verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon , app ,vragenformulieren en mondeling tijdens consulten.

Persoonsgegevens

ORTHOMEDIQUE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·         NAW-gegevens

·         Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·         Geboortedatum en –plaats

·         Geslacht

·         Inhoud van communicatie en vragenformulieren

Doeleinden

ORTHOMEDIQUE verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·         Het onderhouden van contact;

·         Een goede en efficiënte dienstverlening;

·         Het verrichten van administratieve handelingen;

·         Verbetering van de dienstverlening zoals het neuro4profiel

·         Facturering;

·         Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·         Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·         Het eventueel voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ORTHOMEDIQUE hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·         Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·         De bescherming van haar financiële belangen;

·         De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ORTHOMEDIQUE persoonsgegevens uitwisselen. ORTHOMEDIQUE kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals laboratoria en neuro4profiel en tbv de boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. De verwerking hiervan is zeer goed beveiligd.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ORTHOMEDIQUE aan een wettelijke verplichting moet voldoen.ORTHOMEDIQUE zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ORTHOMEDIQUE zal uw persoonsgegevens niet langer beheren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ORTHOMEDIQUE zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ORTHOMEDIQUE passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om ORTHOMEDIQUE een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

 U kunt uw dossier inzien in de praktijk na het maken van een afspraak.

Ook kunt u ORTHOMEDIQUE verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ORTHOMEDIQUE, Waaldijk 153, 5306AB Brakel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ORTHOMEDIQUE, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 november 2019

ORTHOMEDIQUE kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans