Home

Waarom is vitamine D zo belangrijk?

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine, dwz er is vet nodig op het op te kunnen nemen in het lichaam. Het heeft een belangrijke funktie binnen het immuunsysteem, waardoor de stoffen die hiervoor nodig zijn geproduceerd kunnen worden. Verder is het van belang voor sterke tanden en botten, het bevordert de opname van calcium en fosfor en is tevens van belang voor een goede werking van de spieren.

Doordat vitamine D de mobilisatie van Calcium uit het bot vermindert (door verlaging van het parathormoon, door de afgifte te remmen vanuit de bijschildklier) is het noodzakelijk voor een goede botopbouw.

Wanneer er tekorten aan deze vitamine ontstaan kunnen de gevolgen dan ook bijzonder ernstig zijn.

Alleen worden ze vaak niet in verband gebracht met zoiets simpels als een vitamine D tekort.

Wat denkt u van Rachitis ( engelse ziekte) bij kinderen, waardoor skeletafwijkingen ontstaan? Osteomalacie bij volwassenen. Dit is een verweking van de botten (denk ook in dit verband aan bekkeninstabiliteit), Myopathie (spierzwakte, bijv. moeite met traplopen en het opstaan uit een stoel), lusteloosheid.

Verder Osteoporose, d.i. botontkalking, waardoor gemakkelijk botbreuken ontstaan en ook inzakking van wervels. Maar ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er een direkte relatie is met Multiple Sclerose en het ontstaan van Diabetes Mellitus type 1.

Verdere invloed van tekort aan vit. D is ook aangetroffen bij het ontstaan van de ziekte Lupus,

hoge bloeddruk, tuberculose, kanker, peridontitis, chronische pijn, depressie, winterdepressie, schizofrenie, vaatziekten.

WANNEER KUNNEN ER TEKORTEN AAN VITAMINE D ONTSTAAN ?

In Nederland heeft vrijwel iedereen, die niet suppleert een tekort aan vitamine D, simpelweg omdat de zon hier niet voldoende intensiteit heeft en ook niet vaak genoeg schijnt. Op heldere zonnige dagen wordt de intensiteit van de zon ook nog eens beperkt door smog en andere vervuiling.

Vitamine D wordt via de huid aangemaakt door UVB in het zonlicht. Er moet dan wel voldoende huid aan de zon worden blootgesteld. Dit kan dan ook nog eens alleen gedurende de zomermaanden. In de wintermaanden en ook in het vroege voorjaar is er geen UVB in het zonlicht.

Met name ouderen in verpleeghuizen en verzorgingscentra hebben grote tekorten. Het gehalte is zelfs vaak niet meer te meten, met alle gevolgen van dien.

Je hebt niet alleen UVB nodig om via de huid vitamine D te kunnen vormen. Je moet ook voldoende cholesterol hebben, omdat dit nodig is voor de synthese. Vitamine D is een vetoplosbare vitamine, dwz er moet vet aanwezig zijn om door het lichaam opgenomen te kunnen worden. Zou dit een reden kunnen zijn waarom hart- en vaatziekten ondanks de "magere produkten " lobby alleen maar toegenomen zijn ?

Bij ouderen en vrouwen boven 50 jaar komt daar nog bij dat de huid minder in staat is om vitamine D te vormen. Ook bij getinte mensen wordt minder vitamine D gevormd. Mensen die last hebben van nierfalen hebben sowieso een tekort. Ook blijkt bij mensen met obesitas (overgewicht) 3 x zo vaak een tekort aan vitamine D te zijn dan bij niet overgewichtige mensen. Vitamine D verbetert het calcium metabolisme, maar onderdrukt ook ontstekingen in het vetweefsel en versnelt de afbraak van vetten.

Verdere oorzaken waarbij een verhoogde behoefte aan vitamine D ontstaat: alcoholgebruik ( al bij kleine hoeveelheden is er minder vorming van vit D), roken, vetabsorptiestoornissen (vit D wordt opgenomen in de dunne darm, de vetvertering is heel belangrijk), polymorfismen voor het gen dat codeert met de vitamine D receptor (er kan een resistentie tegen vitamine D zijn), zwangerschap

(vit D tekort in het 2e en 3e trimester van de zwangerschap zou gerelateerd zijn aan het optreden van schizofrenie bij kinderen die in het eerste kwartaal van de winter geboren worden, verder ook van belang voor de botopbouw), gebruik van bepaalde cholesterolverlagende middelen, hoog gebruik van melkprodukten (calcium) en eiwitten (sporters), de omzetting in de nieren naar de actieve vorm van vitamine D wordt nl bevorderd door een laag calcium en laag fosforgehalte.

De verhouding tussen calcium en fosfor is door kunstmatige bemesting zeer verstoord in onze zuivelprodukten.

WAT IS DE NORM VOOR VOLDOENDE VITAMINE D ?

Deze wordt de laatste jaren in een zeer hoog tempo door wetenschappers steeds weer bijgesteld. De meningen zijn hierover zeer verschillend.

De gezondste mensen hebben een behoorlijk hogere bloedwaarde dan wat nu als minimum gehanteerd wordt. Aan de andere kant is het ook mogelijk om een teveel aan vitamine D te krijgen, hoewel dat niet zo snel zal gebeuren.

De risico's voor de gezondheid bij tekorten zijn vele malen groter dan het risico dat iemand een teveel aan vitamine D opbouwt. Eén van de oorzaken hiertoe zijn het gebruik van plastabletten als thiazide derivaten.

ESTeck / EIS lichaamsscan / Metatron Hunter bodyscan/voital stemanalyse

Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan, die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft metals resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer.

De Metatron Hunter bodyscan wordt op een andere manier gemeten: dmv een koptelefoon waardoorheen frequenties worden gezonden. Op deze manier wordt de kwaliteit en werking van de weefsels in kaart gebracht. Wanneer er een verstoring wordt gevonden gaat het systeem "hunten"en zoekt tot op DNA nivo naar de aard van de verstoring. Ook wordt met deze scan duidelijk of er bacteriële, parasitaire of virale verstoringen zijn. Tevens overgevoeligheden, allergieën, belasting met straling, zware metalen etc. Verder kan er met deze apparatuur ook dmv frequenties therapie worden toegepast op de gevonden verstoringen. Zie een info filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pwRk2nUWoc4

Lees meer over de lichaamsscans